alexi-romano-CCx6Fz_CmOI-unsplash

ผลิตยีนส์ ระดับแบรนด์ Fashion ได้จำนวน ได้คุณภาพ

การผลิตยีนส์แฟชั่น ต้องใช้ผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตั้งแต่มีความรู้เรื่องผ้า การตัดเย็บ และการฟอก

ซึ่งเป็นสิ่งที่แบรนด์แฟชั่นทั่วไปไม่อาจเข้าใจได้เพียงพอ และจำนวนของการผลิตยีนส์แฟชั่น ก็จะแตกต่างจากการผลิตยีนส์ทั่วไปมาก เพราะจะมีความซับซ้อนในเรื่องของแบบที่มากกว่า แต่มีจำนวนการผลิตต่อแบบที่น้อยกว่า

ด้วยระบบเครื่องข่าย Supply Chain ด้านเสื้อผ้าคุณภาพของเรา ทำให้ค้นพบแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ และแหล่งผลิตที่เหมาะสมกับแต่ละงานได้เป็อย่างดี จึงทำให้สามารถผลิตกางเกงยีนส์แฟชั่น ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ และสามารถจำหน่ายได้แทบทุกฤดูกาล หากมีผู้ประกอบการวัตถุดิบและแหล่งผลิตเสื้อผ้าคุณภาพที่สนใจ ร่วมเป็นเครือข่าย Apparel Supply Chain คุณภาพกับเรา สามารถสมัครรับออเดอร์ได้ทางเวบไซท์ Appchain.biz

Tags: No tags